Prescon Hazır Beton Sanayi Ltd.
Adres: Güvercinlik Kavşağı, Tuzla, Mağusa
Telefon: 05428510479 - 05428520384
E-Mail: info@presconltd.com
İnsan Kaynakları
Prescon Hazır Beton Sanayi Ltd. insan kaynakları yönetimi anlayışı, iş yapılan farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına proaktif olarak cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların oluşturulmasını içerir.

Nitelikli İşgücünü Topluluğa Kazandırma: İnsan kaynakları yönetimi, nitelikli iş gücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı hedeflemektedir.

Çalışanların Gelişimine Yatırım Yapma: Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı oluşturmak İnsan Kaynakları’nın ana sorumluluğudur.

Organizasyonu Geliştirme ve Güçlendirme: Prescon Hazır Beton Sanayi Ltd.'in başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağının, sistem ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması İnsan Kaynakları’nın önceliğidir.

Çalışanların Motivasyonunu ve Bağlılığını Artırma: Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak;

  • Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak;
  • Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak İnsan Kaynakları’nın hedefidir.


TR | ENG