Prescon Hazır Beton Sanayi Ltd.
Adres: Güvercinlik Kavşağı, Tuzla, Mağusa
Telefon: 05428510479 - 05428520384
E-Mail: info@presconltd.com
Hizmetlerimiz
Prescon Hazır Beton Sanayi Ltd. olarak hazır beton üretimi, hazır yaş sıva üretimi, inşaat müteahhitliği üzerine hizmet vermekteyiz.

Hazır Beton Nedir?
Hazır Beton çimento, agrega, su ve gerektiğinde bazı kimyasal katkıların belli bir üretim teknolojisine uygun olarak karıştırılmasıyla elde edilen, başlangıçta plastik ya da akıcı kıvamda olup, şekil verilebilen ve zamanla katılaşıp sertleşerek, mukavemet kazanan önemli bir yapı malzemesidir. Beton mutlak hacim olarak, %80-85 oranında agrega, %10-15 oranında çimento ve %5-10 oranında sudan oluşur. Gerektiğinde, çimento ağırlığının %5'inden fazla olmamak kaydı ile kimyasal katkı ilave edilebilir.

Hazır Beton Üretim Süreci
Betonu oluşturan bileşen malzemelerinin ölçme ve karıştırma ünitelerinden oluşan Hazır Beton Tesisleri, çalışma prensiplerinden dolayı hassas bir şekilde bilgisayar kontrolü ile homojen, hızlı ve kaliteli beton üretimi gerçekleştirir. İstenilen özellikte betonun üretilebilmesi için standartlara uygun kaliteye sahip yeterli miktardaki malzemenin önceden depo edilmiş olması, beton karışımına girecek malzemelerin hassas ve ölçülerek kullanılması, karılma işleminin uygun tarzda ve yeterli süre içerisinde yapılması gerekmektedir. Betonun karılma süresi bütün malzemelerin santral mikseri içerisine yerleştirilerek karılma işleminin başladığı andan, karılma işlemi sona erene kadar geçen süre olarak tanımlanır. Türk Standartlarına göre 1m³ ve daha düşük hacimli betonların karılma süresi en az 45 saniye ve bu miktarın üzerindeki her yarım m³ beton için ek olarak 15 saniye karılma süresi gerekmektedir. Ancak, yaş karışım türü üretimde, taşıma sırasında mikser içinde de karışım olduğu dikkate alınarak bu süre yarıya kadar azaltılabilir.

Yaş Sistem Hazır Beton Üretimi: Yaş sistem hazır beton üretimi, beton santralindeki merkezi mikserde karılma yöntemi ile yapılmaktadır. Standartlara uygun olarak hazırlanmış beton tasarım reçetelerine ait bileşenlerin tümü otomasyon sistemine sahip beton santrallerinde karılarak hazırlanan taze beton, alıcının belirlendiği teslim yerine kadar transmikserler vasıtasıyla taşınırlar. Beton malzemelerinin karılma işleminin başlatılması ve tamamlanması beton santralindeki merkezi mikserde yapılmaktadır. Bu amaçla kullanılan mikserler genellikle cebri paletli mikserlerdir.

Beton Perdah
Perdah makinalarıyla yüzey sertleştirici disklenerek yüzeye entegre edilir ve akabinde perdahlama işlemi yapılır. Yüzeyin çok parlak istenmemesine dikkat edilmelidir. Çünkü çok parlak bir yüzey elde edebilmek için perdahlama işleminin haddinden fazla yapılmaması gerekli olup, bu şekilde yüzeyin yanmasına sebebiyet verilmemelidir.

Betonun mukavemet kazanabilmesi için, taze betonun ilk priz alma safhası boyunca sıvı halde suya ihtiyacı vardır. Bu süreçte taze beton hızlı bir su kaybı sürecine girer. Eğer bu önlenemez ve bu süreçteki gerekli su buharlaşarak kaybolur ise beton yeterli mukavemetini kazanamaz.

Yaş Hazır Sıva
Hazır Sıva, aynı hazır beton gibi beton santrallerinde üretilir, transmikserler ile şantiyeye sevk edilir ve müşterimizin şantiyesinde uygun saklama koşullarında 48 saate kadar kıvamını kaybetmeksizin kullanılabilir. Şantiyelerdeki geleneksel sıva uygulamalarına ekonomik, çevreci ve çağdaş bir alternatif olan Prescon Hazır Sıva'nın, hazır betonun pazarda elle dökülen betona karşı yerini almasına benzer bir süreçten geçmesi beklenmektedir.
TR | ENG